Thứ Hai , Tháng Hai 19 2018
Home / Google / Ba sai lầm trong nhận thức từ khóa khi dùng Google Adwords

Ba sai lầm trong nhận thức từ khóa khi dùng Google Adwords

Sai lầm # 1: tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate) của bạn có thể tác động đến điểm chất lượng của bạn
Thực tế: Các tỷ lệ chuyển đổi của quảng cáo của bạn không ảnh hưởng đến điểm chất lượng của bạn. Một số nhà quảng cáo sử dụng AdWords conversion tracking nhầm lẫn tin rằng họ nên đặt ra một điều kiện chuyển đổi dễ dàng trên các trang đích của mình để tăng giả tạo tỷ lệ chuyển đổi của họ. Trong thực tế, điều này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng điểm chất lượng của họ và chỉ đơn giản là sẽ làm cho khó hơn trong việc đo lường giá trị thực mang lại cho số tiền đầu tư vào AdWords của họ.

 

Sai lầm # 2: Adwords keyword tool gợi ý các keywords nên sử dụng
Thực tế: Keyword tool cho ra bất kỳ loại kiến nghị về những từ khóa mà bạn nên sử dụng. Các công cụ từ khóa chỉ phân tích các truy vấn liên quan có thể có lợi cho bạn và hiển thị chúng. Nó thuộc vào bạn để quyết định xem những từ khóa bạn muốn sử dụng trong tài khoản của bạn.
Bạn nên luôn luôn đánh giá kết quả của công cụ trong bối cảnh mục tiêu quảng cáo của bạn là gì. Khi bạn làm như vậy, công cụ từ khóa có thể là một cách hữu ích của việc tìm kiếm từ mới mới, từ khoá có ý nghĩa, bao gồm cả những từ có thể mang lại lợi nhuận mà hiện chưa sử dụng và đó có thể là những từ mà bạn đã để trong phần negative keyword để tránh những cú click không liên quan.

Sai lầm # 3: Các từ khóa viết thường và viết hoa là khác nhau

Thực tế: Hệ thống AdWords không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường.
“NYC” là giống như “nyc”
“Điện thoại Android” giống như “điện thoại Android”
Để đơn giản bạn nên nhập tất cả các từ khóa của bạn là chữ thường.

 

Check Also

[Google Adwords] Thiết lập và cài đặt chiến dịch Remarketing

Remarketing hay tiếp thị lại là một phần rất quan trọng trong một chiến dịch …