Thứ Hai , Tháng Hai 19 2018
Home / Google / Cách Thiết lập Tiếp Thị Lại Động

Cách Thiết lập Tiếp Thị Lại Động

Tiếp thị lại động có thể giúp bạn tiếp cận các khách truy cập trang web và cho họ thấy quảng cáo phù hợp với họ, với thông báo và giá thầu được tùy chỉnh dựa trên mức độ gần đến hành động mua hàng của họ. Để tận dụng toàn bộ lợi thế của tiếp thị lại động, bạn có thể sử dụng mọi kích thước và định dạng quảng cáo. Điều này có thể làm tăng cơ hội hiển thị trên toàn bộ trang web trên Mạng hiển thị của Google để tiếp cận khách truy cập đúng thời điểm. Khi bạn tạo chiến dịch tiếp thị lại động, AdWords đặt tùy chọn mặc định để giúp bạn tối ưu hóa chiến dịch của mình.

Tiếp cận mọi người dựa trên mức độ gần đến hành động mua hàng của họ trên trang web của bạn.

Biết mức độ gần đến hành động hoàn tất mua hàng trên trang web của khách truy cập có thể giúp bạn điều chỉnh giá thầu và quảng cáo của mình để tối đa hóa hiệu suất.

Khi bạn thiết lập chiến dịch tiếp thị lại động đầu tiên, ngoài danh sách “Tất cả khách truy cập”, chúng tôi tự động tạo 4 danh sách cho bạn, đại diện cho 4 nhóm khách truy cập trang web:

 • Khách truy cập thông thường –  Những người đã truy cập trang web của bạn nhưng không xem sản phẩm cụ thể. Quảng cáo động sẽ bao gồm các sản phẩm phổ biến nhất từ trang web của bạn.
 • Người xem sản phẩm– Những người đã xem các trang sản phẩm cụ thể trên trang web của bạn nhưng không thêm chúng vào giỏ hàng
  Quảng cáo động sẽ hiển thị các sản phẩm mà khách truy cập đã xem và kết hợp với sản phẩm được đề xuất.
 • Những người bỏ giỏ hàng– Những người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không hoàn tất mua hàng
  Quảng cáo động sẽ ưu tiên các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng và sẽ kết hợp với một vài sản phẩm đã xem và sản phẩm được đề xuất khác.
 • Những người mua trước đây– Những người đã mua sản phẩm của bạn trước đây
  Quảng cáo động sẽ hiển thị sản phẩm có liên quan bằng cách xem các mặt hàng phổ biến và mặt hàng thường được mua cùng.

Theo mặc định, khách truy cập sẽ vẫn ở trên các danh sách này trong 30 ngày. Đặt giá thầu tự động được tối ưu hóa (khi sử dụng CPC hoặc Trình tối ưu hóa chuyển đổi), có tính đến thời gian kể từ khi khách truy cập rời trang web của bạn. Hệ thống tăng và giảm giá thầu theo thời gian thực dựa trên hiệu suất được dự đoán và điều chỉnh những giá thầu này cho riêng từng danh sách trong số bốn danh sách.

Những danh sách này không trùng lặp, do đó khách truy cập sẽ chỉ ở trên một danh sách vào một thời điểm, tùy vào mức độ gần đến hành động mua hàng của họ khi truy cập vào trang web của bạn. Những người đã duyệt trang chủ của bạn và sau đó xem sản phẩm, sẽ có trên danh sách người xem sản phẩm. Nếu họ đã thêm các mặt hàng vào giỏ hàng, họ sẽ có trên danh sách “người bỏ giỏ hàng” và nếu họ đã mua hàng, họ sẽ có trên danh sách “người mua trước đây”.

Thiết lập chiến dịch

Liên kết tài khoản Google Merchant Center và tài khoản AdWords của bạn

Để sử dụng tiếp thị lại động, bạn sẽ phải liên kết các tài khoản Google AdWords và Google Merchant Center. Điều này cho phép chiến dịch tiếp thị lại động của bạn sử dụng dữ liệu sản phẩm bạn gửi trong tài khoản Merchant Center. Dưới đây là cách liên kết cả hai tài khoản:

 1. Trong tài khoản Merchant Center của bạn, hãy nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào AdWords.
 3. Nhập ID khách hàng AdWords của bạn.
 4. Nhấp vào Thêm.

Mẹo

Bạn có thể thêm nhiều tài khoản AdWords vào một tài khoản Google Merchant Center.

Thực hiện theo các bước sau để tạo chiến dịch tiếp thị lại động đầu tiên của bạn, tạo nhóm quảng cáo và quảng cáo động cho nhóm quảng cáo của bạn:

Bước 1: Tạo chiến dịch mới

 1. Trên trang Chiến dịch, nhấp vào trình đơn thả xuống +Chiến dịch mớivà chọn Chỉ Mạng hiển thị.
 2. Thêm tên cho chiến dịch của bạn. Để trợ giúp bạn tìm chiến dịch của mình sau này, bạn có thể muốn chỉ rõ trong tên rằng đây là chiến dịch tiếp thị lại động.
 3. Chọn loại chiến dịch Chỉ Mạng hiển thị – Tiếp thị lại. Loại chiến dịch này sẽ giúp bạn tận dụng lợi thế của tất cả các công cụ tối ưu hóa tích hợp. Chiến dịch của bạn sẽ có một nhóm quảng cáo sẽ nhắm mục tiêu bốn danh sách được tạo cho bạn theo mặc định.
 4. Nhấp vào Thiết lập tiếp thị lại động.
 5. Nếu bạn chưa liên kết các tài khoản Google Merchant Center và AdWords, bạn sẽ thấy thông báo rằng bạn cần thực hiện điều đó. Thực hiện theo hướng dẫn bên trên để liên kết cả hai tài khoản (bạn cần phải thực hiện điều này từ Merchant Center).
 6. Khi bạn trở lại tài khoản AdWords, hãy nhập địa chỉ email của bạn hoặc của quản trị viên web, rồi nhấp vào Gửi và tiếp tục. Bạn sẽ nhận được thẻ trong hộp thư đến email.
 7. Nhấp vào Tiếp tụcrồi Trở lại chiến dịch. AdWords sẽ tạo bốn danh sách cho bạn.
 8. Đặt tùy chọn đặt giá thầu và ngân sách.

Mẹo

Bạn có các tùy chọn đặt giá thầu khác nhau để chọn từ khi bắt đầu chiến dịch mới. AdWords sẽ chọn tùy chọn đặt giá thầu mặc định cho chiến dịch của bạn, tùy vào việc Theo dõi chuyển đổi có bật (eCPC) hay không (CPC) và bạn có đủ chuyển đổi trong tài khoản không (CPA mục tiêu). Tìm hiểu thêm về tùy chọn đặt giá thầu.

Việc chọn tùy chọn CPA mục tiêu, nếu có, cho phép AdWords sử dụng đặt giá thầu thời gian thực dựa trên số nhấp chuột và chuyển đổi được dự đoán để tối đa hóa số lượng chuyển đổi bạn nhận được ở mức CPA mục tiêu.

 1. Đảm bảo bạn chọn hộp kiểm “Bật tiếp thị lại động”.
 2. Chọn tài khoản Merchant Center bạn muốn sử dụng.
  Lưu ý:Nếu bạn muốn giới hạn các sản phẩm bạn muốn quảng cáo trong chiến dịch của mình dựa trên thuộc tính sản phẩm từ Google Merchant Center, chẳng hạn như danh mục, thương hiệu hoặc loại sản phẩm, hãy chọn tùy chọn “Bộ lọc sản phẩm”. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn này trên tab Cài đặt trong phần “Tiếp thị lại động” sau khi bạn tạo chiến dịch. Việc sử dụng bộ lọc sản phẩm có thể giới hạn số lần hiển thị, vì vậy, bạn có thể muốn làm điều này chỉ khi bạn có các giá thầu, ngân sách hoặc quảng cáo khác nhau cho các danh mục sản phẩm khác nhau trong nguồn cấp dữ liệu.
 3. Điều chỉnh vị trí và ngôn ngữ nếu cần. Bạn có thể muốn nhắm mục tiêu tất cả các quốc gia và ngôn ngữ, trừ khi có bất kỳ hạn chế giao hàng hoặc rào cản ngôn ngữ nào.
 4. Chọn Lưu và tiếp tục.

Bước 2: Tạo nhóm quảng cáo trong chiến dịch tiếp thị lại động của bạn

 1. Tạo nhóm quảng cáo mới mà bạn có thể gọi là “Tất cả các khách truy cập”.
 2. Đặt giá thầu nhóm quảng cáo.
 3. Khi bạn tạo nhóm quảng cáo đầu tiên trong chiến dịch tiếp thị lại động đầu tiên, theo mặc định, chúng tôi sẽ thêm vào nhóm quảng cáo của bạn bốn danh sách tiếp thị lại mà chúng tôi đã tạo cho bạn sau đây:
  • Khách truy cập thông thường
  • Người xem sản phẩm
  • Người bỏ giỏ hàng
  • Người mua trước đây

Thời hạn thành viên mặc định cho các danh sách này là 30 ngày. Để thêm các danh sách này vào các nhóm quảng cáo khác, chỉ cần nhấp vào nút >> bên cạnh mỗi danh sách.

 1. Nhấp vào nút Lưu và tiếp tục.
 2. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh mà AdWords đã tự động tạo cho bạn. Cả hai quảng cáo sẽ bao gồm các chi tiết sản phẩm từ tài khoản Google Merchant Center. Bên dưới là hướng dẫn về cách chỉnh sửa quảng cáo hiển thị hình ảnh cho nhóm quảng cáo của bạn. Khi bạn nhấp vào Hoàn tấtvà Lưu quảng cáo sau khi thực hiện theo các bước bên dưới, bạn sẽ lưu cả quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Bước 3: Tạo quảng cáo động cho nhóm quảng cáo mới của bạn

 1. Tải lên biểu trưng bằng cách sử dụng trình đơn thả xuống Chọn hình ảnh. Bạn có thể chọn tùy chọn “Trang web của tôi” để tải lên trực tiếp biểu trưng từ trang web của bạn.
 2. Tùy chỉnh quảng cáo. Cập nhật dòng tiêu đề cho bất kỳ quảng cáo nào và điều chỉnh màu nền để phù hợp với thương hiệu của bạn.
 3. Nhấp vào Xem lại và hoàn tấtrồi chọn kích thước quảng cáo. AdWords sẽ tự động tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh động cho bạn ở mọi kích thước và định dạng quảng cáo để tối đa hóa phạm vi tiếp cận của bạn. Tùy chọn để tự động chọn bố cục tốt nhất và bao gồm tất cả các kích thước quảng cáo sẽ được chọn theo mặc định. Tiếp tục chọn cài đặt này để AdWords có thể thử nghiệm trên tất cả các bố cục nhằm tối đa hóa hiệu suất của bạn.
 4. Nhấp vào Hoàn tất, rồi nhấp vào Lưu quảng cáo. Quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh đã tạo cho bạn sẽ được lưu. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm cả quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh vào chiến dịch của mình để tăng phạm vi vị trí và trang web nơi quảng cáo có thể xuất hiện. Dưới đây là một số quảng cáo hiển thị hình ảnh động mẫu:

Tối ưu hóa hơn nữa

Bốn danh sách tiếp thị lại mà AdWords tạo cho chiến dịch tiếp thị lại động của bạn được thiết kế để cho bạn biết hiệu suất trên từng nhóm khách truy cập trang web dựa trên mức gần đến hành động hoàn tất mua hàng của họ. Khi bạn đã triển khai chiến dịch đầu tiên của mình theo thực tiễn tốt nhất trong bài viết này, bạn có thể thử nghiệm thêm để tăng hiệu suất. Bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho từng danh sách, tạo danh sách mới, chuyển danh sách vào nhóm quảng cáo mới và thử nghiệm các ý tưởng khác cho quảng cáo.

 

 

Check Also

[Google Adwords] Thiết lập và cài đặt chiến dịch Remarketing

Remarketing hay tiếp thị lại là một phần rất quan trọng trong một chiến dịch …