Thứ Tư , Tháng Hai 21 2018
Home / Google / Quảng cáo Google Adwords / Chống click ảo Google Adwords

Chống click ảo Google Adwords

Cách chặn IP xấu click ảo (click fraud) Adwords với mục đích làm trừ tiền. Tình trạng đối thủ click lẫn nhau khi làm AdWords là khá phổ biến ở Việt Nam