Thứ Tư , Tháng Hai 21 2018
Home / Wordpress

Wordpress

Làm việc với Menu trong WordPress

Menu website là gì? Menu website là thanh trình đơn hiển thị các liên kết trên Theme, do vậy số lượng Menu ít hay nhiều tùy thuộc vào mỗi Theme. Tùy theo Theme mà Menu sẽ hiển thị ở các vị trí khác nhau, ở trên hay ở dưới trang web. …

Read More »

Hướng dẫn post bài trên WordPress

Cách đăng một bài viết mới Bước 1 : Truy cập vào Admin với link + Trên website: http://domain.com/wp-admin/ + Trên Localhost: http://localhost/wp-admin/ Với phiên bản tiếng Anh: Bạn truy cập vào WordPress : Dashboard > Posts > Add New để tạo bài viết mới. Với phiên bản tiếng Việt: Bạn vào Bảng tin > Bài viết > Viết bài mới để …

Read More »

Cách tạo Page trong WordPress

Tạo một bài viết có các đặc điểm giống và khác nhau với việc tạo một trang như thế nào? Giống: sử dụng khung soạn thảo gần giống nhau và phần biên soạn cũng gần giống nhau. Khác nhau: các trang được hiển thị độc lập và không phân loại bởi các …

Read More »