Thứ Tư , Tháng Hai 21 2018
Home / Google / ReMarketing(Tiếp thị lại) / Hướng dẫn chèn code Google AdWords Remarketing Tag

Hướng dẫn chèn code Google AdWords Remarketing Tag

Remarketing hay còn gọi là Tiếp thị lại qua quảng cáo google adwords là cách thức giúp bạn tiếp cận những khách hàng đã từng truy cập vào một trang nào đó trên website của bạn khi họ truy cập vào các trang web khác thuộc Mạng hiển thị của Google.

Sau khi các bạn đăng ký thành công Google sẽ gửi cho các bạn 1 đoạn mã Remarketing tag. Để có thể chèn được các code này trên website đang sử dụng nền tảng Haravan, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

1. Hướng dẫn chèn vào theme.liquid

Các bạn vào Admin phần Website => Giao diện => Chọn hiệu chỉnh theme hiện tại
Mở file theme.liquid, thêm code vào trước </body>

Thêm vào đoạn code:

<!-- Google Code dành cho Thẻ tiếp thị lại -->
<!--------------------------------------------------
Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup
--------------------------------------------------->
<script>
{% if template contains 'index' %}
var google_tag_params = {
ecomm_pagetype: 'home',
dynx_pagetype: 'home'
};
{% endif %}
{% if template contains 'product' %}
var google_tag_params = {
ecomm_prodid: '{{ product.id }}',
ecomm_pagetype: 'product',
ecomm_totalvalue: {{ product.price | money | remove: ',' | remove: '₫' }},
dynx_itemid: '{{ product.id }}',
dynx_pagetype: 'offerdetail',
dynx_totalvalue: {{ product.price | money | remove: ',' | remove: '₫' }}
};
{% endif %}
{% if template contains 'cart' %}
var google_tag_params = {
{% if cart.item_count == 1%}
ecomm_prodid: {%for item in cart.items%}'{{item.product.id}}'{%endfor%},
dynx_itemid: {%for item in cart.items%}'{{item.product.id}}'{%endfor%},

{% else %}
ecomm_prodid: [{%for item in cart.items%}'{{item.product.id}}'{%if forloop.last%}{%else%},{%endif%}{%endfor%}],
dynx_itemid: [{%for item in cart.items%}'{{item.product.id}}'{%if forloop.last%}{%else%},{%endif%}{%endfor%}],
{%endif%}
ecomm_pagetype: 'cart',
ecomm_totalvalue: {{ cart.total_price | money | remove: ',' | remove: '₫' }},
dynx_pagetype: 'conversionintent',
dynx_totalvalue: {{ cart.total_price | money | remove: ',' | remove: '₫' }}
};
{% endif %}
{% if template contains 'collection' %}
var google_tag_params = {
ecomm_pagetype: 'category',
dynx_pagetype: 'other'
};
{% endif %}
{% if template contains 'search' %}
var google_tag_params = {
ecomm_pagetype: 'searchresults',
dynx_pagetype: 'searchresults'
};
{% endif %}
{% unless template contains 'index' or template contains 'product' or template contains 'cart' or template contains 'collection' or template contains 'search' %}
var google_tag_params = {
ecomm_pagetype: 'other',
dynx_pagetype: 'other'
};
{% endunless %}
</script>
<script>
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
</div>
</noscript>
Thay đổi XXXXXXXXX thành mã Remarketing Tag của bạn.
2. Hướng dẫn chèn vào trang Thank You:

Để tracking trang paythank các bạn vào: Admin => Cấu hình => Thanh toán => Nội dung thông báo thêm

( Các thông báo, hướng dẫn bạn muốn xuất hiện ở trang thông báo mua hàng thành công sau khi thanh toán. Đây là một nơi thích hợp để đặt các mã theo dõi đơn hàng, ROI) Các bạn thêm vào:

<!-- Google Code dành cho Thẻ tiếp thị lại -->
<!--------------------------------------------------
Không thể liên kết thẻ tiếp thị lại với thông tin nhận dạng cá nhân hay đặt thẻ tiếp thị lại trên các trang có liên quan đến danh mục nhạy cảm. Xem thêm thông tin và hướng dẫn về cách thiết lập thẻ trên: http://google.com/ads/remarketingsetup
--------------------------------------------------->
<script>
var google_tag_params = {
{% if line_items.size == 1%}
dynx_itemid: {%for item in line_items%}'{{item.product.id}}'{%endfor%},
ecomm_prodid: {%for item in line_items%}'{{item.product.id}}'{%endfor%},
{% else %}
dynx_itemid: [{%for item in line_items%}'{{item.product.id}}'{%if forloop.last%}{%else%},{%endif%}{%endfor%}],
ecomm_prodid: [{%for item in line_items%}'{{item.product.id}}'{%if forloop.last%}{%else%},{%endif%}{%endfor%}],
{%endif%}
ecomm_pagetype: 'purchase',
ecomm_totalvalue: {{ total_price | money | remove: ',' | remove: '₫' }},
dynx_pagetype: 'conversion',
dynx_totalvalue: {{ total_price | money | remove: ',' | remove: '₫' }}
};
</script>
<script>
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0"/>
</div>
</noscript>
Thay đổi XXXXXXXXX thành mã Remarketing Tag của bạn.
Ngoài ra, tuỳ thuộc vào từng option bạn chọn hoặc do yêu cầu các bạn có thể chèn các Parameters code khác nhau
Chúc các bạn thành công…!

Check Also

CHÍNH SÁCH QUẢNG CÁO TIẾP THỊ LẠI CỦA GOOGLE

Ở thời điểm hiện tại hẳn các bạn cũng không còn quá xa lạ với …