Chủ Nhật , Tháng Một 21 2018
Home / Google / Gmail Marketing / Hướng dẫn tạo chiến dịch mới tối ưu trong GetResponse

Hướng dẫn tạo chiến dịch mới tối ưu trong GetResponse

Bước 1: Từ giao diện Bảng điều khiển -> Chiến dịch hiện tại của bạn -> Tạo chiến dịch

tao-chien-dich-trong-getresponse

Bước 2: Đặt tên cho chiến dịch theo nguyên tắc không dấu, không cách, không viết hoa(Tên chiến dịch phải có từ 3-64 ký tự, chỉ a-z (chữ thường), số và “_”)

Lưu ý: Tên chiến dịch để quản lý danh sách khách hàng theo từng chiến dịch mà bạn chạy nên bạn đặt ngắn gọn và theo quy tắc của bạn để bạn dễ quản lý danh sách khách hàng của mình. Để khi bạn tím kiếm chiến dịch hay tìm kiếm khách hàng trong danh sách bạn sẽ tìm kiếm một cách nhanh nhất.

 

dat-ten-cho-chien-dich-getresponse

 

Check Also

Tại sao chọn GetResponse?

GetResPonse là giải pháp tiếp thị trực tuyến tất cả trong một giúp bạn phát …