Tin tức mới

Hiển thị nội dung một Page ra trang chủ

1. Thiết lập Front Page Thiết lập này là để đưa nội dung một Page ra trang chủ. Bạn hãy làm theo các bước sau: CMS tiếng Anh (hình 1): Vào  Settings -> Reading -> A static page -> Front page  bạn chọn Page mà bạn muốn đưa ra trang chủ. CMS tiếng …

Read More »

Sự khác nhau giữa tạo bài viết và tạo trang

1. Điểm giống nhau giữa tạo bài viết và tạo trang Tạo bài viết (Post) và tạo trang (Page) có một điểm chung là cả hai đều thuộc dạng Post Type trong WordPress. Đều có các tính năng khác như : Bình luận, Featured Image, Slug, Custom Fields,.. Giải thích : Post …

Read More »

Tìm hiểu khu vực Publish khi viết bài

1. Publish là gì? Publish (hay còn gọi là Đăng bài viết) là một tính năng rất tiện ích để bạn có thể xác định trạng thái cho bài viết của bạn khi bạn muốn đưa bài viết đó lên trang chủ Website. 2. Status – các tình trạng trên Publish …

Read More »