Thứ Hai , Tháng Hai 19 2018
Home / Google / Sử dụng công cụ lập kế hoạch hiển thị trong google adwords

Sử dụng công cụ lập kế hoạch hiển thị trong google adwords

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tên của chiến dịch bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Vị trí.

  Locations

 6. Nhập tên quốc gia mà bạn muốn nhắm mục tiêu.

  Target a country

 7. Nhấp vào Thêm để thêm vị trí.

  Add a country

 8. Nhấp vào Lưu để lưu cài đặt của bạn.

Check Also

[Google Adwords] Thiết lập và cài đặt chiến dịch Remarketing

Remarketing hay tiếp thị lại là một phần rất quan trọng trong một chiến dịch …